• Stołówka

    •  
     Adres e-mail stołowki: stolowka@sp189.edu.pl

      

     Konto bankowe stołówki szkolnej: 04 1030 1508 0000 0005 5093 9045

     • Obiady wydawane będą od dnia 6.09.2022r.
     • Cena obiadu dwudaniowego to 6 zł. Kwota do przelewu za wrzesień 114 zł. (19 dni). Płatne z góry za nadchodzący miesiąc żywieniowy do 25 dnia każdego miesiąca ,
     • Brak wpłaty 1 dnia nowego miesiąca będzie skutkowało nie wydaniem obiadu dziecku. Informujmy że czas przeksięgowania wpłaty przez bank wynosi 24h. 
     • Nieobecności dziecka na obiedzie zgłaszamy do godziny 9:00
     • Odliczenia będą uwzględniane tylko za zgłoszone dni do intendenta drogą elektroniczną stolowka@sp189.edu.pl lub telefonicznie tel. 22 611 95 66 wew. 24 w godz. 700-1400
     • Karta zgloszenia na obiady do pobrania na stronie szkoły lub na portierni tylko dla nowych osób.
     • Osoby korzystające z obiadów w zeszłym roku szkolnym proszę o zgłoszenie telefoniczne lub pocztą elektroniczną chęci kontynuacji uczęszczania na stołówkę.

      

     Intendent
     Agnieszka Rudnicka

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 189 w Warszawie
   • sekretariat@sp189.edu.pl
   • 48 (22) 611 95 66; Fax: +48 (22) 611 95 66
   • ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 Warszawa, województwo mazowieckie Poland
   • Administrcja strony: czyzewski.michal@sp189.edu.pl
 • Nasze media

  • Logowanie